02188842090
موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت

مهد پژوهش ره پویان حقیقت

مؤسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت براساس الویت­های نقشه جامع علمی کشور اقدام به فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی کرده است. جهت آشنایی بیشتر با وب سایت موسسه همراه ما باشید ...

درباره ما

مؤسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت براساس الویت­های نقشه جامع علمی کشور اقدام به فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی کرده است. جهت آشنایی بیشتر با وب سایت موسسه همراه ما باشید ...

 

درباره موسسه
35
همگامان با موسسه
105
کنفرانس ها و همایش ها
15
دوره ها و کارگاههای آموزشی
61
...

رویدادها


mprh.institute@gmail.com
info@mprh.ir
02188842090